REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ SMS SLUŽBY ProKadernik

SLUŽBA URČENÁ POUZE PRO KADEŘNÍKY
Image module

Před odesláním formuláře si pečlivě prosím zkontrolujte správnost zadaných údajů. Při chybném vyplnění Vám SMSky nebudou doručovány.

ANO, MÁM ZÁJEM O INFORMAČNÍ SMS O NOVINKÁCH A AKCÍCH

V případě že IČ nemáte - jste student/ka, rekvalifikant/ka, nepracujete na ŽL, je NUTNÉ přiložit kopii výučního kadeřnického listu, nebo kopii potvrzení o studiu: obor Kadeřník.

*SOUHLASÍM, se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů ze řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
*ZÁVAZNĚ PROHLAŠUJI, že jsem si vědom/a toho, že obdržené SMS zprávy jsou určené pouze kadeřníkům a informují o zboží pro profesionální použití, vím jak jej používat, jak s ním zacházet.

Ochrana osobních údajů:
Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení služby ProKadernik. Výjimku představují externí poskytovatelé telekomunikačních služeb, kterým jsou údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení SMS.

SMS jsou zdarma, jsou plně hrazeny společností MJC – Zlín spol. s r.o. (IČ: 25347624)

DEAKTIVACE SMS SLUŽBY ProKadernik
deaktivovat službu