REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ SMS SLUŽBY ProKadernik

SLUŽBA URČENÁ POUZE PRO KADEŘNÍKY

Před odesláním formuláře si pečlivě prosím zkontrolujte správnost zadaných údajů. Při chybném vyplnění Vám SMSky nebudou doručovány.

ANO, MÁM ZÁJEM O INFORMAČNÍ SMS O NOVINKÁCH A AKCÍCH

V případě že IČ nemáte - jste student/ka, rekvalifikant/ka, nepracujete na ŽL, je NUTNÉ přiložit kopii výučního kadeřnického listu, nebo kopii potvrzení o studiu: obor Kadeřník.

*SOUHLASÍM, se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů ze řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
*ZÁVAZNĚ PROHLAŠUJI, že jsem si vědom/a toho, že obdržené SMS zprávy jsou určené pouze kadeřníkům a informují o zboží pro profesionální použití, vím jak jej používat, jak s ním zacházet.

Ochrana osobních údajů:
Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení služby ProKadernik. Výjimku představují externí poskytovatelé telekomunikačních služeb, kterým jsou údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení SMS.

SMS jsou zdarma, jsou plně hrazeny společností MJC – Zlín spol. s r.o. (IČ: 25347624)

DEAKTIVACE SMS SLUŽBY ProKadernik
deaktivovat službu