Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.